Minh Thắng

Bước 1: Mở ứng dụng Ninja.vn trên điện thoại > Chọn Tab Menu ở task dưới cùng. Bước 2: Chọn Đăng nhập, đăng ký. Bước 3: Chọn Đăng ký ngay. ... Bước 4: Nhập email hoặc số điện thoại để đăng ký tài khoản > Nhấn Tiếp tục. Bước 5: Nhập họ tên, mật khẩu > Chọn Đăng ký là xong nhé!